Kason Chung
設計總監 | 1sec. Left design Studio Ltd.
Top 50 HJ Awards
免費查詢
Kason Chung
設計總監 | 1sec. Left design Studio Ltd.
Top 50 HJ Awards
免費查詢
關於
1sec.Left是一間專注於自然、細緻、真實元素的設計公司。全神貫注於收納與美學的結合。"1 second left”意味着每個項目都是最後的項目。
Kason Chung的設計項目
住宅
故地重苗
公屋單位 | Hong Kong | Tseung Kwan O
恬。活
私人住宅 | Hong Kong | Ho Man Tin
書中作樂
私人住宅 | Hong Kong | Tin Hau
風雅
私人住宅 | Hong Kong | Tung Chung
乎哉
私人住宅 | Hong Kong | Pak Shek Kok
天作之盒
私人住宅 | Hong Kong | Wan Chai
いえ
獨立屋 | Hong Kong | Sai Kung
Sense Tour
私人住宅 | Hong Kong | Lam Tin
倆依
獨立屋 | Hong Kong | Tai Wai
靠 ‧ 山
私人住宅 | Hong Kong | Tin Hau
意到筆隨
私人住宅 | Hong Kong | Tai Wai
醞釀
私人住宅 | Hong Kong | Tseung Kwan O
Solid Cube
私人住宅 | Hong Kong | Tseung Kwan O
匠藝
私人住宅 | Hong Kong | Tai Kok Tsui
私人住宅 | Hong Kong | Twun Tong
揉。合
私人住宅 | Hong Kong | Tai Kok Tsui
映入眼簾の森
公屋單位 | Hong Kong | Hin Keng
小而確幸
私人住宅 | Hong Kong | Tsim Sha Tsui
一人之境
私人住宅 | Hong Kong | The Pavilia Farm