Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
1/14
所有相片
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN THE PEAK
所有相片
HOUSE IN THE PEAK
獨立屋 | PEAK | PEAK
項目資料
單位面積
5000平方尺
完成年份
2020
物業類型
獨立屋
地區
香港
項目工期
1 year 個月
相關項目
更多
你可能也喜歡
君柏
Kevin Kung
Kevin Kung
Epic Interior Design
私人住宅 | 香港 | 何文田
 深灣9號
Maggy Cheung
Maggy Cheung
Grande Interior Design
獨立屋 | 香港 | 香港仔
漾日居
Ivan Ho
Ivan Ho
C&I Interior Design
私人住宅 | 香港 | 油尖旺區
Razor Park
MJ
MJ
Common Room Home & Living
私人住宅 | Hong Kong | Clearwater Bay
Linden Height
Ray Hung
Ray Hung
Homeric Interior Design
私人住宅 | 香港 | Jardine's Lookout
海逸豪園
Kevin Kung
Kevin Kung
Epic Interior Design
私人住宅 | 香港 | 紅磡
Discovery Bay
MJ
MJ
Common Room Home & Living
私人住宅 | 香港 | 愉景灣
更多