MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
1/13
所有相片
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
MJ - Common Room Home & Living - Pok Fu Lam
所有相片
Pok Fu Lam
私人住宅 | 香港 | 薄扶林
項目資料
單位面積
1200平方尺
完成年份
2020
風格
現代, 北歐
物業類型
私人住宅
地區
香港
項目工期
4 個月
相關項目
University Heights
MJ
MJ
Common Room Home & Living
私人住宅 | Hong Kong | Mid-levels
The Drake
MJ
MJ
Common Room Home & Living
獨立屋 | Hong Kong | Tuen Mun
Razor Park
MJ
MJ
Common Room Home & Living
私人住宅 | Hong Kong | Clearwater Bay
De Yucca
MJ
MJ
Common Room Home & Living
獨立屋 | Hong Kong | Tai Po
更多
你可能也喜歡
醞釀
Kason Chung
Kason Chung
1sec. Left design Studio Ltd.
私人住宅 | Hong Kong | Tseung Kwan O
上源
劉世傑
劉世傑
Hei Design Interiors
私人住宅 | 香港 | 屯門
靠 ‧ 山
Kason Chung
Kason Chung
1sec. Left design Studio Ltd.
私人住宅 | Hong Kong | Tin Hau
侘寂之夢
梁梓駿
梁梓駿
Win Key Workshop
私人住宅 | 新界 | 葵芳
新雅閣
  Oscar Yeung
Oscar Yeung
OK Decoration Design Limited
私人住宅 | 香港 | 何文田
一號銀海
Kevin Kung
Kevin Kung
Epic Interior Design
私人住宅 | 香港 | 大角咀
Ocean Marini
Frankie Chan
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 日出康城
更多