Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 名日.九肚山
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 名日.九肚山
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 名日.九肚山
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 名日.九肚山
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 名日.九肚山
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 名日.九肚山
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 名日.九肚山
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 名日.九肚山
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 名日.九肚山
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 名日.九肚山
1/10
所有相片
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 名日.九肚山
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 名日.九肚山
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 名日.九肚山
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 名日.九肚山
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 名日.九肚山
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 名日.九肚山
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 名日.九肚山
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 名日.九肚山
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 名日.九肚山
Tidus Chung and Eva Ho - MMH Interior - 名日.九肚山
所有相片
名日.九肚山
私人住宅 | 香港 | 火炭
項目資料
單位面積
550平方尺
家庭成員
3
完成年份
2023
睡房
2
風格
當代, 北歐, 簡約
物業類型
私人住宅
地區
香港
項目工期
3 個月
相關項目
Peninsula East
Tidus Chung and Eva Ho
Tidus Chung and Eva Ho
MMH Interior
私人住宅 | Hong Kong | Yau Tong
柏傲莊
Tidus Chung and Eva Ho
Tidus Chung and Eva Ho
MMH Interior
私人住宅 | 香港 | 大圍
更多
你可能也喜歡
畢架山一號
劉世傑
劉世傑
Hei Design Interiors
私人住宅 | 香港 | 九龍塘
賀龍居
Ray Hung
Ray Hung
Homeric Interior Design
私人住宅 | Kowloon | 何文田
LP 10
Ray Hung
Ray Hung
Homeric Interior Design
私人住宅 | Hong Kong | 將軍澳
名鑄
葉憬翰(小卡)
葉憬翰(小卡)
一道空間有限公司
私人住宅 | 香港 | 尖沙咀
匯璽
Kevin Kung
Kevin Kung
Epic Interior Design
私人住宅 | 九龍 | 深水埗
更多