Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
1/11
所有相片
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
Jason Yung and Caroline Ma - Jason Caroline Design Ltd - HOUSE IN SHOUSON HILL
所有相片
HOUSE IN SHOUSON HILL
獨立屋 | Shouson Hill | Deep Water Bay
項目資料
單位面積
4500平方尺
完成年份
2019
物業類型
獨立屋
地區
香港
項目工期
1 year 個月
相關項目
更多
你可能也喜歡
日式禪意
梁梓駿
梁梓駿
Win Key Workshop
私人住宅 | 港島 | 堅尼地城
天賦海灣
Kevin Kung
Kevin Kung
Epic Interior Design
私人住宅 | 新界 | 大埔
昇悅居
吳世平
吳世平
木本舍設計有限公司
私人住宅 | 九龍 | 荔枝角
逸瓏
Maggy Cheung
Maggy Cheung
Grande Interior Design
私人住宅 | 香港 | 九龍城
更多