Kevin Kung - Epic Interior Design - LP6
Kevin Kung - Epic Interior Design - LP6
Kevin Kung - Epic Interior Design - LP6
Kevin Kung - Epic Interior Design - LP6
Kevin Kung - Epic Interior Design - LP6
Kevin Kung - Epic Interior Design - LP6
Kevin Kung - Epic Interior Design - LP6
Kevin Kung - Epic Interior Design - LP6
Kevin Kung - Epic Interior Design - LP6
Kevin Kung - Epic Interior Design - LP6
1/10
所有相片
Kevin Kung - Epic Interior Design - LP6
Kevin Kung - Epic Interior Design - LP6
Kevin Kung - Epic Interior Design - LP6
Kevin Kung - Epic Interior Design - LP6
Kevin Kung - Epic Interior Design - LP6
Kevin Kung - Epic Interior Design - LP6
Kevin Kung - Epic Interior Design - LP6
Kevin Kung - Epic Interior Design - LP6
Kevin Kung - Epic Interior Design - LP6
Kevin Kung - Epic Interior Design - LP6
所有相片
LP6
私人住宅 | 九龍 | 將軍澳
利用極簡主義與現代風格元素打造的設計,把大海融入室內。
項目資料
單位面積
1439平方尺
風格
當代, 簡約
物業類型
私人住宅
地區
香港
相關項目
一號銀海
Kevin Kung
Kevin Kung
Epic Interior Design
私人住宅 | 香港 | 大角咀
碧瑤灣
Kevin Kung
Kevin Kung
Epic Interior Design
私人住宅 | 香港 | 薄扶林
Monaco
Kevin Kung
Kevin Kung
Epic Interior Design
私人住宅 | 香港 | 啟德
更多
你可能也喜歡
柏濤軒
黎永鈞
黎永鈞
Galaxy Interior Design
獨立屋 | 香港 | 西貢
Discovery Bay
MJ
MJ
Common Room Home & Living
私人住宅 | 香港 | 愉景灣
逸瓏
Maggy Cheung
Maggy Cheung
Grande Interior Design
私人住宅 | 香港 | 九龍城
海翩匯
劉世傑
劉世傑
Hei Design Interiors
私人住宅 | 香港 | 將軍澳
樂翠台
Ray Hung
Ray Hung
Homeric Design Limited
私人住宅 | 香港 | 跑馬地
簷序
林惠華&周嘉祺
林惠華&周嘉祺
山外工作室
私人住宅 | 香港 | 將軍澳
更多