Marcus Chan - Mae Design Studio - 柔和典雅與清新舒適並重家居
Marcus Chan - Mae Design Studio - 柔和典雅與清新舒適並重家居
Marcus Chan - Mae Design Studio - 柔和典雅與清新舒適並重家居
Marcus Chan - Mae Design Studio - 柔和典雅與清新舒適並重家居
Marcus Chan - Mae Design Studio - 柔和典雅與清新舒適並重家居
Marcus Chan - Mae Design Studio - 柔和典雅與清新舒適並重家居
Marcus Chan - Mae Design Studio - 柔和典雅與清新舒適並重家居
Marcus Chan - Mae Design Studio - 柔和典雅與清新舒適並重家居
Marcus Chan - Mae Design Studio - 柔和典雅與清新舒適並重家居
1/9
所有相片
Marcus Chan - Mae Design Studio - 柔和典雅與清新舒適並重家居
Marcus Chan - Mae Design Studio - 柔和典雅與清新舒適並重家居
Marcus Chan - Mae Design Studio - 柔和典雅與清新舒適並重家居
Marcus Chan - Mae Design Studio - 柔和典雅與清新舒適並重家居
Marcus Chan - Mae Design Studio - 柔和典雅與清新舒適並重家居
Marcus Chan - Mae Design Studio - 柔和典雅與清新舒適並重家居
Marcus Chan - Mae Design Studio - 柔和典雅與清新舒適並重家居
Marcus Chan - Mae Design Studio - 柔和典雅與清新舒適並重家居
Marcus Chan - Mae Design Studio - 柔和典雅與清新舒適並重家居
所有相片
柔和典雅與清新舒適並重家居
私家樓 | 香港 | 啟德
優雅
流線
自然
項目資料
單位面積
752平方尺
家庭成員
2
完成年份
2022
睡房
1
風格
現代
物業類型
私家樓
地區
香港
項目工期
4 個月
你可能也喜歡
Oscar Yeung
OK Decoration Design Limited
私家樓 | Hong Kong | 香港島南
Matthew Li
Grande Interior Design
私家樓 | 香港 | 鴨脷洲
龔沛方
焯智設計有限公司
獨立式住宅 | Hong Kong | Hong Kong
Alvin Cheng
MAD STUDIO LIMITED
私家樓 | 香港 | 深水埗
鄭炳坤
Danny Cheng Interiors Limited
獨立式住宅 | 新界 | 火炭
龔沛方
焯智設計有限公司
獨立式住宅 | Hong Kong | Hong Kong
更多