Ray Hung - Homeric Design Limited - Bellagio 2
Ray Hung - Homeric Design Limited - Bellagio 2
Ray Hung - Homeric Design Limited - Bellagio 2
Ray Hung - Homeric Design Limited - Bellagio 2
Ray Hung - Homeric Design Limited - Bellagio 2
Ray Hung - Homeric Design Limited - Bellagio 2
Ray Hung - Homeric Design Limited - Bellagio 2
Ray Hung - Homeric Design Limited - Bellagio 2
Ray Hung - Homeric Design Limited - Bellagio 2
Ray Hung - Homeric Design Limited - Bellagio 2
1/11
所有相片
Ray Hung - Homeric Design Limited - Bellagio 2
Ray Hung - Homeric Design Limited - Bellagio 2
Ray Hung - Homeric Design Limited - Bellagio 2
Ray Hung - Homeric Design Limited - Bellagio 2
Ray Hung - Homeric Design Limited - Bellagio 2
Ray Hung - Homeric Design Limited - Bellagio 2
Ray Hung - Homeric Design Limited - Bellagio 2
Ray Hung - Homeric Design Limited - Bellagio 2
Ray Hung - Homeric Design Limited - Bellagio 2
Ray Hung - Homeric Design Limited - Bellagio 2
所有相片
Bellagio 2
私人住宅 | Hong Kong | Sham Tseng
項目資料
單位面積
947平方尺
風格
北歐, 簡約
物業類型
私人住宅
地區
香港
項目工期
6 個月
服務提供
空間規劃
材質選擇
傢具、擺設及藝術品
施工文件
施工管理
傢具設計及訂造
購買、採購及安裝
相關項目
賀龍居
Ray Hung
Ray Hung
Homeric Design Limited
私人住宅 | Kowloon | 何文田
康翠台
Ray Hung
Ray Hung
Homeric Design Limited
私人住宅 | Hong Kong Island | 柴灣
LP 10
Ray Hung
Ray Hung
Homeric Design Limited
私人住宅 | Hong Kong | 將軍澳
樂翠台
Ray Hung
Ray Hung
Homeric Design Limited
私人住宅 | 香港 | 跑馬地
更多
你可能也喜歡
灝畋峰
蔡耀德
蔡耀德
Tommy Choi Interior Design Limited
私人住宅 | 香港 | 何文田山道
峻巒
Kevin Kung
Kevin Kung
Epic Interior Design
私人住宅 | 香港 | 元朗
碧堤半島
Alvin Cheng
Alvin Cheng
MAD STUDIO LIMITED
私人住宅 | 香港 | 深井
天璽
Maggy Cheung
Maggy Cheung
Grande Interior Design
私人住宅 | 香港 | 九龍, 柯士甸
富士屋
徐聲朗
徐聲朗
CNS Interior Design Co. Limited
私人住宅 | 香港 | 中半山
日晝
Tidus Chung and Eva Ho
Tidus Chung and Eva Ho
MMH Interior
私人住宅 | 日晝 | 大埔
更多