Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - Malibu
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - Malibu
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - Malibu
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - Malibu
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - Malibu
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - Malibu
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - Malibu
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - Malibu
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - Malibu
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - Malibu
1/10
所有相片
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - Malibu
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - Malibu
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - Malibu
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - Malibu
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - Malibu
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - Malibu
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - Malibu
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - Malibu
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - Malibu
Oscar Yeung - OK Decoration Design Limited - Malibu
所有相片
Malibu
私人住宅 | 香港 | LOHAS PARK
項目資料
單位面積
758平方尺
完成年份
2020
睡房
3
風格
簡約
物業類型
私人住宅
地區
香港
項目工期
6 個月
相關項目
將軍澳廣場
Oscar Yeung
Oscar Yeung
OK Decoration Design Limited
私人住宅 | Hong Kong | 將軍澳
天晉
Oscar Yeung
Oscar Yeung
OK Decoration Design Limited
私人住宅 | 香港 | 將軍澳
新城中心
Oscar Yeung
Oscar Yeung
OK Decoration Design Limited
私人住宅 | 香港 | To Kwa Wan
更多
你可能也喜歡
柏景臺
Frankie Chan
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 天后
昇悅居
Frankie Chan
Frankie Chan
FDP Interior & Planning
私人住宅 | 香港 | 荔枝角
浪澄灣
Ivan Ho
Ivan Ho
C&I Interior Design
私人住宅 | HONG KONG | 大角咀
LP 10
Ray Hung
Ray Hung
Homeric Interior Design
私人住宅 | Hong Kong | 將軍澳
天璽
Maggy Cheung
Maggy Cheung
Grande Interior Design
私人住宅 | 香港 | 九龍, 柯士甸
日出康城
Kevin Kung
Kevin Kung
Epic Interior Design
私人住宅 | 香港 | 將軍澳
更多