Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
1/11
所有相片
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
Kason Chung - 1sec. Left design Studio Ltd. - Sense Tour
所有相片
Sense Tour
私人住宅 | Hong Kong | Lam Tin
項目資料
單位面積
700平方尺
家庭成員
4
完成年份
2020
風格
當代
物業類型
私人住宅
地區
香港
項目工期
4 個月
服務提供
空間規劃
材質選擇
傢具、擺設及藝術品
施工文件
訂製窗簾及寢具用品
施工管理
傢具設計及訂造
購買、採購及安裝
相關項目
故地重苗
Kason Chung
Kason Chung
1sec. Left design Studio Ltd.
公屋單位 | Hong Kong | Tseung Kwan O
恬。活
Kason Chung
Kason Chung
1sec. Left design Studio Ltd.
私人住宅 | Hong Kong | Ho Man Tin
風雅
Kason Chung
Kason Chung
1sec. Left design Studio Ltd.
私人住宅 | Hong Kong | Tung Chung
更多
你可能也喜歡
更多